Tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh, đồng bào Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Chiến tranh đã qua đi, khép lại một tranh hào hùng của dân tộc nhưng những dấu tích nó còn để lại cho đến hôm nay. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là một nơi giúp ta có cái nhìn […]

Bấm Đặt xe
Đặt qua Zalo