Các món ăn Việt trong Covid-19 lên báo quốc tế

Các món ăn Việt trong Covid-19 lên báo quốc tế Mang thông điệp tích cực và góp phần hỗ trợ cộng đồng trong dịch bệnh, những món ăn độc đáo của người Việt được truyền thông quốc tế ủng hộ. Phóng viên Kate Taylor của Busines Insider cho rằng các sáng tạo món ăn mới trong thời dịch bệnh thể […]

Bấm Đặt xe
Đặt qua Zalo